Camelot neemt afstand van keurmerk KLB en branchevereniging VLBN (->klik hier voor hele bericht)

Camelot betreurt de handelswijze van het Keurmerk Leegstandsbeheer (KLB) en Vereniging Leegstandsbeheerders Nederland (VLBN) en heeft daarom besloten per direct afstand te nemen van beide organisaties. Dit heeft geen gevolgen voor de kwaliteit van de dienstverlening die Camelot haar opdrachtgevers biedt, ze blijft een brug slaan tussen de vraag naar betaalbare woon- en werkruimte en de behoeftes van specifieke doelgroepen. Ook blijft Camelot als enige leegstandbeheerder in Nederland de NEN 8025 veiligheidskeuring uitvoeren bij panden die tijdelijk bewoond worden.

Het KLB heeft 15 maart 2021 plotseling bekend gemaakt dat Camelot niet langer het keurmerk mag voeren, ondanks dat er niks aan te merken valt op de kwaliteit van de dienstverlening van het bedrijf. Het KLB stelt als voorwaarde om het keurmerk weer te mogen voeren dat Camelot terug moet keren als lid van  branchevereniging VLBN. Camelot is grondlegger van de Vereniging Leegstandsbeheerders Nederland (VLBN) en Keurmerk Leegstandsbeheer (KLB).

Camelot CEO Patricia Ghering: “We begrijpen niks van de motivatie van het KLB om Camelot uit te sluiten. We hebben op 3 maart jl. een brief gedeeld met het KLB-bestuur waarin we gehoor geven aan wensen van het bestuur, inclusief concrete toezeggingen. De bewering van het KLB dat we niet hebben willen meewerken aan verbeteringen is dan ook een compleet onjuiste weerspiegeling van de werkelijkheid. We vinden het belangrijk om te benadrukken dat de kwaliteit van onze leegstandsbeheerdienstverlening in Nederland niet ter discussie staat, zoals het KLB zelf ook duidelijk aangeeft. Het is zeer opmerkelijk dat voor Camelot lidmaatschap van de brancheorganisatie VLBN nu een voorwaarde is, terwijl meerdere bedrijven die geen VLBN-lid zijn gewoon het keurmerk mogen voeren. Dit voelt als meten met verschillende maten en daar willen we geen onderdeel van zijn. We vinden het bijzonder dat het Keurmerk Leegstandbeheer ook wenst te oordelen over reguliere verhuuractiviteiten die geen relatie met leegstandsbeheer hebben. We begrijpen niet goed waarom het Keurmerk dit wil, temeer omdat deze activiteiten met de huurwet, ISO-certificatie en NEN-normering al strak gereguleerd zijn.
En met betrekking tot de veiligheidsnorm: verschillende keren heeft Camelot voorgesteld om de veiligheidsnorm NEN 8025 op de agenda te zetten. Helaas werd dit keer op keer afgehouden om voor Camelot onduidelijke. ”

Voor de opdrachtgevers van Camelot verandert er niets. Camelot blijft zich committeren aan jaarlijkse audits door onafhankelijke certificatie-instellingen. Ook blijft Camelot als enige leegstandbeheerder in Nederland de NEN 8025 elektrakeuring  uitvoeren bij panden die tijdelijk bewoond worden. De NEN 8025 is gericht op veilig wonen in woningen en niet-woningen en gaat verder dan andere richtlijnen. Ghering: “We voelen ons gesteund door de warme reacties die we krijgen van onze klanten en de complimenten die mijn collega’s ontvangen voor onze dienstverlening. We blijven ons dan ook inzetten, samen met onze klanten, om onze dienstverlening waar mogelijk nog verder te verbeteren.