Privacy Policy

Contents

Privacyverklaring, van kracht met ingang van 30-03-2021 vs04. 2

 1. Websites die onder deze Privacyverklaring vallen. 3
 2. Gegevens die verzameld worden. 3

Potentiele Bruiklener/Huurder 3

Bruiklener/Huurder 4

Potentiële opdrachtgever 6

Opdrachtgever 6

Sollicitant 7

Werknemer 7

Leverancier 8

 1. Gebruik van verzamelde gegevens. 9
 2. Website Navigatiegegevens. 10

Cookies, Webbeacons en IP-adressen. 10

Cookies. 10

Webbeacons. 10

IP-adressen. 10

Social Media-Functies. 11

Do Not Track. 12

 1. Openbare forums, referrals van kennissen en getuigenissen van klanten. 12
 2. Delen van verzamelde gegevens. 13
 3. Communicatievoorkeuren. 13
 4. Uw rechten als betrokkene. 14
 5. Aanpassingen aan deze Privacyverklaring. 14
 6. Contact opnemen. 14

 

 

 

 

 

Privacyverklaring, van kracht met ingang van 30-03-2021 vs04

 

Camelot Vastgoedbeheer en Beveiliging BV en Camelot Beheer BV (“Camelot” of het “Bedrijf”) verplicht zich tot het beschermen van de privacy van personen die de websites van het Bedrijf bezoeken (“Bezoekers”), personen die zich aanmelden om de Diensten zoals hieronder omschreven af te nemen (“Klanten” à opdrachtgevers/bruikleners/huurders) en personen die zich aanmelden voor deelname aan bedrijfsevents (“Deelnemers”). Deze Privacyverklaring beschrijft hoe Camelot omgaat met privacy issues met betrekking tot het gebruik van de websites van het bedrijf en met betrekking tot de applicaties en diensten die Camelot aanbiedt (samen genoemd de “Diensten”). In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens voor welk doel worden verwerkt en wat de grondslag is.

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het actuele privacybeleid kunt u op elk moment online raadplegen via onze website. 

Behalve zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring, zullen we uw informatie niet zonder uw toestemming aan derden bekendmaken tenzij we wettelijk verplicht zijn dit te doen door bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel of om fraude of andere misdrijven te voorkomen. Door informatie op onze website in te dienen en deze Privacyverklaring te lezen, stemt u in met de verwerking van deze gegevens over u door ons en de productaanbieders.

Als u vragen of klachten hebt met betrekking tot de privacyverklaring van Camelot of gerelateerde praktijken, neem dan contact met ons op via privacynotice@cameloteurope.com.

Adres gegevens:
Camelot Vastgoedbeheer en Beveiliging BV
Noord Brabantlaan 2               Postbus 8770
5651 LX Eindhoven                   5605 LT Eindhoven
088-2263568

 

 

 

1. Websites die onder deze Privacyverklaring vallen

 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de omgang met gegevens die verwijzen naar deze privacyverklaring.

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe ons bedrijf uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beveiligt, met betrekking tot de Diensten die naar deze privacyverklaring verwijzen. 

De websites van Camelot kunnen links naar andere websites bevatten. Camelot is niet aansprakelijk voor de inhoud van externe websites. Het Bedrijf adviseert u de privacyverklaringen van andere Websites te bestuderen voor een goed begrip van hun omgang met gegevens.

 

2. Gegevens die verzameld worden

 

De grondslag voor  het verzamelen van gegevens is: Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om een overeenkomst uit te voeren. Voor meer informatie zie de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/mag-u-persoonsgegevens-verwerken#wanneer-mag-u-zich-baseren-op-de-grondslag-uitvoering-overeenkomst-6332

 

Potentiele Bruiklener/Huurder

Data Type

Reden bewaren data / gebruik van data

Bewaartermijn

Na aanmelding via website

Naam en contact gegevens

Om contact op te nemen Potentiele Bruiklener/Huurder en het verzenden van Marketing uitnodigingen om panden/ruimten aan te bieden die niet zijn geselecteerd, maar waar Camelot denkt dat ze bij de Potentiele Bruiklener/Huurder passen.

1 jaar

Geboortedatum

Checken of leeftijd boven 18 jaar is

1 jaar

Huidige adres

Uitvoeren van een kredietcheck. Dit is een onderdeel van het selectieproces om een Bruiklener/Huurder te worden.

1 jaar

Inkomstenbron

Dit is een onderdeel van het selectieproces om een Bruiklener/Huurder te worden.

1 jaar

Partner

Camelot bekijkt hiermee of het mogelijk is om een stelletje/meerdere personen te plaatsen in dezelfde ruimte.

1 jaar

E-mailadres partner

Om contact op te nemen met de partner om een voorstel te doen voor de ruimte.

1 jaar

CCTV video

Sommige van onze panden (niet alle) hebben extra beveiliging in de vorm van CCTV

28 dagen opslag, volgens ‘regeling van artikel 151c Gemeentewet’, ongeacht de datum van aanmelding.

Beelden van wangedrag/delicten voor politie en justitie kunnen worden opgeslagen totdat de vervolging is voltooid.

 

Bruiklener/Huurder

Data Type

Reden bewaren data / gebruik van data

Bewaartermijn

Na einddatum bruikleen/huur

Naam en contact gegevens

Om contact op te nemen met bruiklener/huurder

1 jaar

Geboortedatum

Checken of leeftijd boven 18 jaar is

1 jaar

Legitimatie (bijvoorbeeld kopie van paspoort/ID of paspoort) & Nationaliteit

Om uw identiteit te bevestigen en te controleren of het wettelijk is toegestaan dat u in dit land woonachtig mag zijn en te werken/studeren. Dit maakt deel uit van de selectiecriteria.

1 jaar

Visa (indien nodig)

Om te controleren of het wettelijk is toegestaan dat u in dit land woonachtig mag zijn en te werken/studeren. Dit maakt deel uit van de selectiecriteria.

1 jaar

Huidige adres

Uitvoeren van een kredietcheck. Dit is een onderdeel van het selectieproces om een Bruiklener/Huurder te worden.

1 jaar

Kredietcheck

Om te zien of de betalings historie goed is. Dit is een onderdeel van het selectieproces om een Bruiklener/Huurder te worden.

1 jaar

Indien van toepassing naam en adres van borgsteller

In verband met betalingen, kan iemand borg staan.

1 jaar

Inkomstenbron en gegevens.

 

Dit is een onderdeel van het selectieproces om een Bruiklener/Huurder te worden.

1 jaar

Bank gegevens

Aanmaken en incasseren van facturen

1 jaar

Inschrijving Burgerzaken

Camelot moet zeker weten dat bruiklener/huurder is ingeschreven

1 jaar

Inschrijving onderwijsinstelling (indien nodig)

Voor bepaalde contracten is een bewijs van inschrijving van de onderwijsinstelling noodzakelijk. Dit is een onderdeel van de selectiecriteria.

1 jaar

Inkomensverklaring belasting (indien nodig)

Om te kijken of u in aanmerking komt voor sociale huur. Dit is een onderdeel van de selectiecriteria.

1 jaar

Inkomensregistratieformulier (indien nodig)

Toetsing of er passend kan worden toegewezen. Dit is een onderdeel van de selectiecriteria.

1 jaar

Historisch uittreksel GBA (indien nodig)

Dit is een onderdeel van de selectiecriteria.

1 jaar

Inschrijving KvK (Indien nodig)

Dit is een onderdeel van de selectiecriteria.

1 jaar

Gegevens contact persoon

In geval van nood, het kunnen benaderen van een contactpersoon.

1 jaar

Loonstroken (of gelijkwaardig)

Bedrijfsbehoefte – om de betalingen te beheren

1 jaar

Getekende overeenkomst

Bedrijfsbehoefte – om de betalingen te beheren

7 jaar

CCTV video

Sommige van onze panden (niet alle) hebben extra beveiliging in de vorm van CCTV

28 dagen opslag, volgens ‘regeling van artikel 151c Gemeentewet’, ongeacht de einddatum.

Beelden van wangedrag/delicten voor politie en justitie kunnen worden opgeslagen totdat de vervolging is voltooid.

 

Potentiële opdrachtgever

Data Type

Reden bewaren data / gebruik van data

Bewaartermijn

 

Naam en contact gegevens

Om contact op te nemen met potentiële opdrachtgever.

Marketing zal informatie versturen gerelateerd aan verzoek.

Alle communicatie heeft een opt out functie.

Totdat opt out wordt gebruikt

Adres (werk)

Om correspondentie te verzenden

Totdat opt out wordt gebruikt

CCTV video

Sommige van onze panden (niet alle) hebben extra beveiliging in de vorm van CCTV

28 dagen opslag, volgens ‘regeling van artikel 151c Gemeentewet’. Beelden van wangedrag/delicten voor politie en justitie kunnen worden opgeslagen totdat de vervolging is voltooid.

 

 

 

Opdrachtgever

Data Type

Reden bewaren data / gebruik van data

Bewaartermijn

Na oplevering laatste pand of beëindiging contract

Naam en contact gegevens

Om contact op te nemen met de opdrachtgever

Marketing campagnes

3 jaar

Adres (werk)

Verzenden van correspondentie

3 jaar

Correspondentie

Bedrijfsbehoefte – beheren van panden

3 jaar

Bank gegevens

Opzetten betalingen (facuratie)

3 jaar

Gegevens pand (inclusief inspectionrapporten)

Bedrijfsbehoefte – beheren van panden

3 jaar

Financiële informatie inclusief facturen, betaalgeschiedenis

Bedrijfsbehoefte – om de betalingen te beheren

7 jaar

Getekende contract (offerte)

Bedrijfsbehoefte – beheren van panden

7 jaar

CCTV video

Sommige van onze panden (niet alle) hebben extra beveiliging in de vorm van CCTV

28 dagen opslag, volgens ‘regeling van artikel 151c Gemeentewet’. Beelden van wangedrag/delicten voor politie en justitie kunnen worden opgeslagen totdat de vervolging is voltooid.

 

 

 

Sollicitant

Data Type

Reden bewaren data / gebruik van data

Bewaartermijn

 

Naam en contact gegevens

Om contact op te nemen met de sollicitant

1 maand

CV

Bedrijfsbehoefte – onderzoek naar geschiktheid voor de rol / verificatie van ervaring.

1 maand

CV

Talentpool (sollicitant geeft vooraf toestemming)

1 jaar

 

Werknemer

Data Type

Reden bewaren data / gebruik van data

Bewaartermijn

Na einde dienstverband

Naam en contact gegevens

Om contact op te nemen met de werknemer

7 jaar

Geboortedatum

Verifiëren van de identiteit en leeftijd

7 jaar

Legitimatie (bijvoorbeeld kopie van paspoort/ID of paspoort) & Nationaliteit

Om uw identiteit te bevestigen en te controleren of het wettelijk is toegestaan dat u in dit land woonachtig mag zijn en te werken/studeren. Dit maakt deel uit van de selectiecriteria.

5 jaar

BSN

Om uw identiteit te bevestigen en betaling van het salaris aan te kunnen maken.

7 jaar

Visa (indien nodig)

Om te controleren of het wettelijk is toegestaan dat u in dit land woonachtig mag zijn en te werken/studeren. Dit maakt deel uit van de selectiecriteria.

7 jaar

Huidige adres

Om de juiste gegevens op documenten te vermelden en het versturen van poststukken naar het adres.

7 jaar

Rijbewijs

Check op het hebben van een geldig rijbewijs om in de auto’s van Camelot te kunnen rijden

2 jaar

Bank gegevens

Om loon uit te keren  

7 jaar

Contact gegevens

In geval van nood, het kunnen benaderen van een contactpersoon.

7 jaar

Salaris + Bonus + Pensioen + Declaraties

Bedrijfsbehoefte – controle van de uitgevoerde betaling

7 jaar

Beoordelingen

Bedrijfsbehoefte – verifiëren en volgen van prestaties en ontwikkeling

2 jaar

Aanwezigheidsregistratie: afwezigheid + moederschap / vaderschap

Bedrijfsbehoefte – verifiëren van prestaties

 

2 jaar

Persoonlijk letsel- / letselclaim

Bedrijfsbehoefte – voorkomen van verder ongeval / letsel

Bij wet bepaald

10 jaar

Training records

Bedrijfsbehoefte – verifiëren van trainingsbehoeften (prestaties en ontwikkeling)

5 jaar

Arbeidscontract

Bedrijfsbehoefte – verifiëren arbeidsvoorwaarden

2 jaar

CCTV video

Sommige van onze panden (niet alle) hebben extra beveiliging in de vorm van CCTV

28 dagen opslag, volgens ‘regeling van artikel 151c Gemeentewet’. Beelden van wangedrag/delicten voor politie en justitie kunnen worden opgeslagen totdat de vervolging is voltooid.

 

 

 

Leverancier

Data Type

Reden bewaren data / gebruik van data

Bewaartermijn

Na levering product of dienst

Naam en contact gegevens

Om contact op te nemen met de leverancier.

1 jaar

Financiële informatie inclusief facturen, kredietgeschiedenis

Bedrijfsbehoefte – om de betalingen te beheren

7 jaar

CCTV video

Sommige van onze panden (niet alle) hebben extra beveiliging in de vorm van CCTV

28 dagen opslag, volgens ‘regeling van artikel 151c Gemeentewet’. Beelden van wangedrag/delicten voor politie en justitie kunnen worden opgeslagen totdat de vervolging is voltooid.

 

Camelot verwerkt niet altijd alle bovenstaande persoonsgegevens. Dat is afhankelijk van welke diensten de klant afneemt/wenst af te nemen en van welke functionaliteiten de klant gebruik maakt op de website van het Bedrijf.

Wanneer u gebruik maakt van de Diensten van het Bedrijf, kan Camelot ook informatie verzamelen door veel gebruikte informatieverzameltools te gebruiken, zoals cookies of Google Analytics (“Website Navigatiegegevens”). Website Navigatiegegevens bevatten standaardgegevens van uw webbrowser (zoals browsertype en browsertaal), uw IP-adres en de handelingen die u uitvoert op de Websites van het Bedrijf (zoals de bezochte Webpagina’s en de geklikte koppelingen). Klik hier voor meer informatie over het verzamelen van Website Navigatiegegevens door Camelot en anderen.

 

Video afbeeldingen

CCTV camera’s zijn opgesteld voor beveiligingsdoeleinden omtrent de eigendommen van Camelot en huurders.

De beelden worden lokaal opgeslagen en maximaal 28 dagen tijdelijk bewaard volgens ‘regeling van artikel 151c Gemeentewet’.

De opgeslagen beelden worden niet getoond, deze worden alleen bij schade aan eigendommen van Camelot, vermoeden van wangedrag en op verzoek van politie en justitie ingezien. De beelden worden bewaard tot het incident is afgehandeld.

De mogelijkheid bestaat dat er in het gebouw een of meerdere punten zijn waar live mee gekeken kan worden.

 

3. Gebruik van verzamelde gegevens

 

Persoonsgegevens, van de Betrokkene worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • het aangaan van overeenkomsten;
 • het uitvoering geven aan overeenkomsten met Betrokkene op het gebied van verhuur en bruikleen;
 • het informeren van Betrokkene;
 • het waarborgen van de veiligheid van de eigendommen van het Bedrijf en betrokkene, meer specifiek het voorkomen van strafbare feiten en illegale activiteiten;
 • het benaderen van Betrokkenen voor marketingdoeleinden;
 • het verbeteren van de offline en online dienstverlening van het Bedrijf.

 

De grondslag voor  het verzamelen van gegevens is: Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om een overeenkomst uit te voeren. Voor meer informatie zie de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/mag-u-persoonsgegevens-verwerken#wanneer-mag-u-zich-baseren-op-de-grondslag-uitvoering-overeenkomst-6332

 

4. Website Navigatiegegevens

 

Cookies, Webbeacons en IP-adressen
Camelot maakt gebruik van veelgebruikte gegevensverzameltools zoals cookies om gegevens te verzamelen over bezoekers aan de Websites van het Bedrijf (“Website Navigatiegegevens”). In deze sectie worden de soorten Website Navigatiegegevens beschreven die op de Websites van het Bedrijf wordt gebruikt en wordt uitgelegd hoe deze informatie kan worden gebruikt.

Cookies
Camelot gebruikt cookies om de interacties met de Websites van het Bedrijf eenvoudig en nuttig te maken. Wanneer u een van de Websites van het Bedrijf bezoekt, versturen de servers van Camelot een cookie naar uw computer. Aan de hand van cookies alleen is het niet mogelijk uw identiteit te achterhalen. Cookies herkennen alleen uw webbrowser. Tenzij u zelf uw identiteit aan Camelot bekend maakt door te reageren op een aanbieding, een account te openen of een webformulier in te vullen (zoals een “Email alerts”-formulier of een “Onze nieuwsbrief”-formulier), blijft u anoniem voor het Bedrijf.

Camelot maakt gebruik van sessiecookies en van persistente cookies. Sessiecookies gaan niet langer mee dan één sessie. Ze verdwijnen van uw computer zodra u de browser afsluit of de computer uitschakelt. Persistente cookies blijven op de computer aanwezig, ook als u de browser hebt afgesloten of de computer hebt uitgeschakeld. Wees u ervan bewust dat als u het accepteren van cookies door uw webbrowser uitschakelt, u de Websites van het Bedrijf wel kunt gebruiken, maar u de Diensten niet naar behoren kunt gebruiken.

Webbeacons
Camelot gebruikt Webbeacons, al of niet in combinatie met cookies, om gegevens te verzamelen over het gebruik van de Websites van het Bedrijf door Klanten en Bezoekers en over interactie met e-mails van het Bedrijf. Een Webbeacon is een transparante afbeelding op een Website of e-mail waarmee bepaalde informatie op uw computer, zoals een cookie, kan worden herkend wanneer u de aan de Webbeacon gekoppelde Website hebt bezocht, en een beschrijving van de aan de Webbeacon gekoppelde Website. Camelot kan bijvoorbeeld Webbeacons plaatsen in e-mails waardoor het Bedrijf een melding krijgt wanneer u klikt op de link in de e-mail die u verwijst naar een van de Websites van het Bedrijf. Camelot gebruikt Webbeacons om de Websites van het Bedrijf en de communicatie per e-mail te exploiteren en te verbeteren.

IP-adressen
Wanneer u de Websites van het Bedrijf bezoekt, verzamelt het Bedrijf uw IP-adressen om niet-persoonlijke gegevens te tracken en te verwerken. Zo gebruikt Camelot IP-adressen om bij te houden vanuit welke regio’s Klanten en Bezoekers de Websites van het Bedrijf bezoeken.

Camelot verzamelt ook IP-adressen van Klanten wanneer deze inloggen op de Diensten als onderdeel van de beveiligingsfunctionaliteiten “Bevestiging van Identiteit” en “IP-bereikbeperkingen” van het Bedrijf.

Camelot verzamelt ook IP-adressen van Klanten wanneer deze inspectieformulieren tekenen als onderdeel van de beveiligingsfunctionaliteiten “Bevestiging van Identiteit” en “IP-bereikbeperkingen” van het Bedrijf.

Zoals het geval is met de meeste websites, verzamelen we automatisch bepaalde gegevens om algemene trends te analyseren en onze websites en diensten te beheren. Dit zijn bijvoorbeeld uw IP-adres (of de proxyserver die u gebruikt om toegang te krijgen tot internet), identificatienummers van apparaten en applicaties, uw locatie, uw browsertype, uw internetprovider en/of mobiele provider, de pagina’s en bestanden die u hebt bekeken, uw zoekopdrachten, informatie over uw besturingssysteem en systeemconfiguratie en de datum/tijd-stempels die zijn gekoppeld aan uw internetgebruik. Wanneer u de websites van het bedrijf bezoekt of onze en diensten gebruikt, wordt conform internetcommunicatiestandaarden automatisch de URL van de website waar u vandaan komt en de website waar u naartoe gaat wanneer u onze website verlaat opgeslagen. Deze informatie wordt gebruikt om algemene trends te analyseren, om ons te helpen onze websites en diensten te verbeteren, om niet-persoonlijke informatie te volgen en verzamelen, en om de websites en diensten te kunnen aanbieden. Camelot gebruikt bijvoorbeeld IP-adressen om te controleren in welke regio’s klanten en bezoekers van de websites van het bedrijf zich bevinden. Camelot verzamelt ook IP-adressen van klanten wanneer zij zich bij de diensten aanmelden, als onderdeel van de beveiligingsfuncties “Identity Confirmation” en “IP Range Restrictions” van het bedrijf.

Social Media-Functies
De website van het Bedrijf kan gebruikmaken van social media-functies, zoals de ‘Vind ik leuk’-knop van Facebook (“Social Media-Functies”). Deze functies kunnen uw IP-adres verzamelen en bijhouden welke pagina u op de Website van het Bedrijf bezoekt. Er kan ook een cookie worden geplaatst om er voor te zorgen dat de functie correct werkt. Een dergelijke Social Media-Functie kan u de optie bieden informatie over uw activiteiten op de Website van het Bedrijf te plaatsen op uw profielpagina die wordt aangeboden door een extern social media-netwerk. Deze informatie kan dan weer met anderen in uw netwerk worden gedeeld. De hosting voor de Social Media-Functies wordt verzorgd door een derde partij of maakt deel uit van de Website van het Bedrijf. De interacties met deze functies vallen onder de privacyverklaring van het bedrijf dat de Social Media-Functies aanbiedt.

Do Not Track
Tegenwoordig bieden verschillende browsers waaronder Internet Explorer, Firefox en Safari de optie om u niet te volgen (Do Not Track/DNT). Deze optie werkt via een DNT-header die een signaal stuurt naar de door de gebruiker bezochte websites met daarin de DNT-voorkeursinstelling zoals vastgelegd in de browser van de gebruiker. Op dit moment verplicht Camelot zich niet te conformeren aan DNT-signalen van browsers met betrekking tot de Websites van het Bedrijf, onder meer omdat geen gemeenschappelijke industriestandaard voor DNT is overeengekomen door industriegroeperingen, technologiebedrijven of toezichthouders en er voorts geen consistente standaard bestaat om de intentie van de gebruiker te interpreteren. Camelot hecht grote waarde aan privacy en bewuste keuzes, en zal zich blijven inspannen om de ontwikkelingen rond DNT-browsertechnologie en de implementatie van een standaard te volgen.

 

5. Openbare forums, referrals van kennissen en getuigenissen van klanten

Camelot kan bulletin boards, blogs of chatrooms ter beschikking stellen op de Websites van het Bedrijf. Persoonlijke gegevens die u op een dergelijk forum verstrekt, kunnen door anderen die het forum bezoeken worden gelezen, verzameld of gebruikt en kunnen worden gebruikt om u ongevraagd berichten te sturen. Camelot is niet verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u op deze forums plaatst.

Klanten en Bezoekers kunnen gebruik maken van het referrral-programma van het Bedrijf om kennissen te informeren over de Websites van het Bedrijf. Wanneer u het referral-programma gebruikt, vraagt het Bedrijf om de naam en het e-mailadres van uw kennis. Camelot zal uw kennis automatisch een eenmalige e-mail sturen waarin hij of zij wordt uitgenodigd de Website van het Bedrijf te bezoeken. Deze gegevens worden niet opgeslagen door Camelot.

Camelot publiceert een lijst met Klanten en getuigenissen op de Website van het Bedrijf die gegevens zoals de naam en functie van de Klant bevatten. Camelot vraagt toestemming aan elke Klant voorafgaand aan de publicatie van informatie in een dergelijke lijst of in een getuigenis.

 

 

 

6. Delen van verzamelde gegevens

Dienstverleners
Camelot kan Gegevens over Camelot Bezoekers, Klanten en Deelnemers delen met door het Bedrijf gecontracteerde dienstverleners om deze dienstverleners in staat te stellen diensten uit onze naam te leveren. Onverminderd het voorgaande kan Camelot ook Gegevens delen over Camelot Bezoekers, Klanten en Deelnemers met de dienstverleners van het Bedrijf om de kwaliteit van de geleverde informatie te waarborgen en met Websites van sociale netwerken en media van derden, zoals Facebook, ten behoeve van marketing en adverteren op die Websites. Tenzij anders verklaard in deze Privacyverklaring zal Camelot geen gegevens verkopen aan, delen met, verhuren aan of verhandelen met derden voor promotionele doeleinden van deze derden.

Derden
Sectie 4 van deze Privacyverklaring (Website Navigatiegegevens) legt uit hoe wij of derden informatie verzamelen via cookies en webbeacons, en hoe u cookies kunt beheren via uw webbrowser.

Gedwongen openbaring
Camelot behoudt zich het recht voor verstrekte gegevens te gebruiken of te openbaren als dit wettelijk verplicht is of als het Bedrijf redelijkerwijs gelooft dat gebruik of openbaring noodzakelijk is om de rechten van het Bedrijf te beschermen en/of om te voldoen aan een juridische procedure, gerechtelijk bevel of rechtszaak.

 

7. Communicatievoorkeuren

Camelot biedt Bezoekers, Klanten en Deelnemers die contactgegevens verstrekken de keuze hoe het Bedrijf de verstrekte gegevens gebruikt. U kunt het ontvangen van marketing en niet-transactionele communicaties beheren door te klikken op de “uitschrijven”-link onderaan de marketing-e-mails van het Bedrijf. U kunt ook een verzoek richten aan info@cameloteurope.com 

 

 

 

8. Uw rechten als betrokkene

U heeft als betrokkene de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden;
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens;
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn;
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor het Bedrijf niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven;
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;
 • Het recht op dataportabiliteit.

 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit uw verzoek per e-mail kenbaar maken aan privacynotice@cameloteurope.com.

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, uzelf adequaat te identificeren, bijvoorbeeld door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie het BSN én de pasfoto af te schermen.

 

9. Aanpassingen aan deze Privacyverklaring

Camelot behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Camelot zal u van materiële wijzigingen in deze Privacyverklaring op de hoogte stellen via de Website van het Bedrijf ten minste dertig (30) werkdagen voordat de wijzigingen van kracht worden.

 

10. Contact opnemen

 

Vragen over deze Privacyverklaring of de omgang met gegevens op de Websites van het Bedrijf kunt u richten aan Camelot door te mailen naar privacynotice@cameloteurope.com of een brief te sturen aan Camelot, Postbus 8770, 5605 LT Eindhoven.

Op grond van de privacywetgeving heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit kan via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons ) of via telefoonnummer 088 – 1805250.