Financieel en administratief beheer

 

Financieel en administratief beheer; Wij nemen het graag uit uw handen

Financieel en administratief beheer is een verplicht onderdeel van het verhuren of in bruikleen geven van vastgoed. Door het financieel en administratief beheer uit te besteden aan Camelot bent u er zeker van dat alles goed geregeld is. Op die manier houdt u tijd over voor andere zaken. 

 

De administratie van uw huurders

Er komt nogal wat administratie kijken bij het verhuren of in bruikleen geven van vastgoed. Denkt u maar eens aan het werven en selecteren van bewoners en gebruikers. Waar haalt u op korte termijn betrouwbare huurders vandaan? Ook voor het incasseren van huurgelden is de benodigde kennis nodig. Daarnaast is het belangrijk goed contact te onderhouden met de bewoners/gebruikers. Camelot helpt u hier graag bij. Door het het administratief beheer uit handen te geven, bespaart u veel tijd, geld en moeite. Met ons uitgebreide netwerk zijn die betrouwbare huurders zo geregeld. Onze specialisten stellen in no-time contracten op en houden de huuradministratie nauwkeurig bij. 

 

Registratie geldstromen

Camelot verzorgt de registratie en de verwerking van alle in- en uitgaande geldstromen voor u. Wij nemen van A tot Z het beheer op ons. Over incasso’s, mutaties en servicekosten hoeft u zich het hoofd niet te breken. De specialisten van Camelot nemen die taak graag van u over. We zorgen ervoor dat alle benodigde informatie over gebruikers en/of huurders goed is vastgelegd. We stellen huurcontracten en bruikleenovereenkomsten op. Daarnaast zorgen we dat huurders aan hun betalingsverplichtingen voldoen. Is er sprake van wanbetaling, dan schakelen we een deurwaarder in. Camelot werkt met een gerenommeerd software pakket waarin alle werkzaamheden inzichtelijk zijn. U krijgt toegang tot het systeem zodat u te allen tijde op de hoogte bent van mutaties en gebeurtenissen.

 

Ons beheer omvat de volgende taken: 

 • Facturering;
 • Incasso;
 • Voeren van dagelijkse boekhouding;
 • Afdragen huur aan eigenaar;
 • Jaarlijkse huurverhoging doorvoeren;
 • Debiteuren en crediteuren administratie;
 • Inschakeling deurwaarder;
 • Maand- en kwartaalrapportages;
 • Jaarlijks opstellen servicekosten afrekening;
 • Jaarlijkse begrotingen opstellen en bespreken;
 • Vaststellen voorschotten servicekosten;
 • Verzorgen verzekeringen.