Sociaal beheer

 

Samen sociaal: zo doen we dat bij Camelot

Een wijk waar de bewoners in harmonie met elkaar leven. Waar buren niet alleen voor hun eigen voordeur vegen, maar de hele stoep meenemen. Waar een kopje suiker (of de auto) lenen geen probleem is. Waar ook kwetsbare bewoners hun plek vinden. Maar ook waar conflicten vreedzaam worden opgelost en mensen zich veilig voelen. Een leefbare buurt, dat is waar we bij Camelot voor gaan.

 

De Camelot-aanpak

We weten allemaal hoe belangrijk fijn en veilig wonen is. Maar hoe realiseer je dat? Bij Camelot hakken we al meer dan een kwart eeuw met dit bijltje. En we weten: elke wijk of buurt heeft zijn specifieke kenmerken en bewoners. Dat vraagt om een aanpak op maat. Maar altijd met de volgende beproefde onderdelen:

 • Een vast aanspreekpunt in de buurt
 • Betrouwbare communicatie en optimale bereikbaarheid
 • Sociale cohesie stimuleren door bewonersevenementen
 • Streng optreden wanneer dit nodig blijkt

 

Een vast gezicht voor de bewoners

Als het gaat om wonen, wil je terechtkunnen bij vaste contactpersonen die je persoonlijk te woord staan. Maak kennis met de Vastgoed Service Manager en de sociaal beheerder.

 

De Vastgoed Service Manager

De Vastgoed Service Manager is het bekende gezicht in de wijk. Vragen? Schiet hem even aan en hij hangt meteen aan de telefoon om het antwoord te vinden. Een (tijdelijke) bewoner houdt zich per ongeluk niet aan de gezamelijke afspraken? Hij gaat met hem of haar in gesprek om het belang ervan te benadrukken. Zowel de opdrachtgever als de bewoners kunnen bij de Vastgoed Service Manager terecht.

 

De sociaal beheerder

In elke wijk woont een unieke samenstelling van mensen, onder wie vaak ook mensen met een rugzakje. Zoals statushouders, mensen met een zorgachtergrond of spoedzoekers uit schrijnende situatie. Camelot kent deze situaties en werkt altijd vanuit een persoonlijke aanpak. De sociaal beheerder is binnen haar toegewezen complexen of wijken verantwoordelijk voor het oplossen van individuele vraagstukken. Ze is alert op signalen die wijzen op problematiek of overlast. De sociaal beheerder heeft een breed netwerk bij de gemeente, hulpverleningsorganisaties en andere instanties. Camelot biedt op deze manier een actief luisterend oor, signaleert problemen, voorkomt overlast, anticipeert op zorgbehoeften en verwijst waar nodig naar hulpverlenende instanties.

 

Optimale bereikbaarheid zorgt voor vertrouwen

Als bewoner is het belangrijk te weten dat je op elk moment ergens terecht kunt met je vragen. Ook als de Vastgoed Service Manager of sociaal beheerder niet aanwezig zijn. Het Camelot klantcontactcentrum is open op werkdagen tussen 8.00 en 20.00 uur, onze calamiteitendienst is 24/7 bereikbaar. Via de telefoon, e-mail, Whatsapp én de chatfunctie op de website. Camelot antwoordt altijd binnen 24 uur.

Maar goede communicatie start al vooraf. Camelot maakt voor ieder beheerproject samen met de eigenaar een bewonersgids. Zodat meteen duidelijk is wat de afspraken zijn. Deze bewonersgids omvat informatie zoals:

 • Wat te doen bij veelvoorkomende storingen?
 • Waar kan ik vragen en/of klachten melden?
 • Gezamelijke afspraken over onder meer:
  • Het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten
  • Regels over orde en overlast
  • Regels over tuinonderhoud
  • Regels over veiligheid, beveiliging en brandbeveiliging
  • Het schoonhouden van en onderhoud aan de gemeenschappelijke ruimten
  • Huisvuil

 

We doen het samen

Samen werken aan een fijne omgeving: wie zijn buren goed kent, woont prettiger en neemt als vanzelf meer verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid van de buurt. En zeg nou zelf, samen is toch leuker dan alleen? We bereiken dit door allerlei activiteiten in de wij. Denk aan:

 • Een kennismakingsmoment met koffie
 • Gezamenlijk de tuin opknappen of zwerfafval opruimen
 • Een buurtborrel
 • Een gezellige seizoensactiviteiten met de komst van de lente, de feestdagen en tijdens Nationale Burendag.

Wij moedigen bewoners aan om zelf activiteiten te organiseren en stellen hiervoor een budget beschikbaar. En natuurlijk is Camelot aanwezig tijdens deze bijeenkomsten.

 

Wat als er dan toch conflicten zijn?

Uit ervaring weten we dat het toch af en toe mis kan gaan. Een bewoner veroorzaakt geluidsoverlast, dumpt zijn afval op de verkeerde plek of kan het niet goed vinden met zijn buren. Camelot houdt daarom altijd een vinger aan de pols in de wijk. Zijn er conflictsituaties? Dan gaat de Vastgoed Service Manager in gesprek met de betrokkenen op zoek naar een passende oplossing. Blijven de problemen aanhouden? Dan volgen er officiele waarschuwingen die kunnen leiden tot beëindiging van het contract. Deze methode heeft zich in het verleden bewezen als effectieve oplossing voor het de-escaleren van conflicten. Door streng maar rechtvaardig op te treden waar dat nodig is, bewaren we de veiligheid en leefbaarheid.

 

Samen optrekken voor meer woongenot

Een persoonlijke aanpak, zichtbaarheid in de wijk, heldere communicatie met bewoners, het stimuleren van wijkactiviteiten en vinger aan de pols houden bij conflictsituaties. Dat zijn de onderdelen van het sociale beheer van Camelot. Daarnaast is er nóg een een belangrijke waarde: wij trekken samen op met de opdrachtgever. Door met elkaar mee te denken realiseren we een plezierige leefomgeving voor bewoners en ontzorgen wij de opdrachtgever.

En vraagt de situatie om meer of iets anders? Door onze ruime ervaring en creatieve oplossingen zorgen we altijd voor de het beste plan voor sociaal beheer.