Tijdelijke verhuur

 

Wat houdt tijdelijke verhuur in?

 

Tijdelijke verhuur is net als anti-kraak een manier om leegstaand vastgoed te beveiligen

Als een pand naar verwachting langer dan zes maanden leegstaat, wordt tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet een mogelijkheid. Sinds de invoering van de Leegstandswet in 2013 wint deze vorm van verhuur aan populariteit. Waarom zou u uw vastgoed uit beheer geven en er tijdelijk bewoners in laten plaatsen?  

 

  • Het levert u rendement op: door bewoners te plaatsen op een tijdelijke huurcontract ontvangt u huurinkomsten.
  • U betaalt een kleine fee aan de beheerder. 
  • Daarnaast voorkomt u mogelijke kostenposten door kraak, verval en vandalisme.

 

De bewoners zorgen namelijk voor bescherming van uw pand. Ook als er storingen of defecten zijn, geven de bewoners dit tijdig aan. Camelot zorgt dan voor reparaties zodat uw pand goed blijft functioneren. Tijdelijke verhuur biedt voor pandeigenaren veel flexibiliteit. De einddatum van verhuur kan namelijk vooraf vastgelegd worden. Voor bewoners biedt deze vorm van wonen meer zekerheid en vaak een langere verblijfsduur dan leegstandbeheer.

 

Hoe werkt tijdelijke verhuur op basis van de leegstandwet?

Tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet mag niet zomaar. De gemeente moet hiervoor een vergunning afgeven. Zonder deze vergunning worden de huurbeschermingsbepalingen uit het gewone huurrecht niet opzij gezet. De specialisten van Camelot zijn altijd goed op de hoogte van actuele wet- en regelgeving. Met onze ervaring in tijdelijke verhuur kunnen wij u uitstekend van dienst zijn. Wist u bijvoorbeeld dat verhuur op tijdelijke basis een maximale duur kent van 2 tot 10 jaar. Hoe dit precies zit, hangt af van uw pand. Gaat het om een huur- of koopwoning? Betreft het een woonhuis of een bedrijfspand? Is het pand al eerder bewoond geweest? Deze en meer factoren hebben allemaal invloed op de toegestane verhuurtermijn. 

 

Tijdelijke verhuur en huurbescherming

Verhuur op basis van de Leegstandwet geniet geen uitgebreide huurbescherming zoals bij reguliere verhuur. De huurder moet aan het einde van het huurcontract de woning verlaten. Bij een kortdurend contract van maximaal twee jaar moet de verhuurder een tot drie maanden van tevoren de huurder schriftelijk op de hoogte stellen dat de huur binnenkort eindigt.

 

Tijdelijke verhuur en passend toewijzen

Een corporatie wordt geacht slechts huurovereenkomsten af te sluiten waarin sluitende afspraken over de inkomensregistratie en verantwoording daarvan zijn gemaakt. Het is dan ook essentieel dat de intermediair een deugdelijke administratie bijhoudt en de juiste gegevens kan overleggen. De corporatie moet kunnen aantonen dat zij voldoende overleg met de intermediair heeft gevoerd (of andere inspanningen heeft verricht) over de naleving van de toewijzingsregels. Om zichzelf zo te verzekeren van volledige en correcte dossiers van de verhuringen die zij via de intermediair hebben georganiseerd. 

 

Unieke garantie volledigheid dossiers via intermediaire verhuurder

Tot nu toe was het voor accountants onmogelijk de informatie van intermediairs te controleren op de volledigheid van het aantal verhuringen. Camelot heeft daarom in samenwerking met PwC een unieke certificering ontwikkeld, die u wel deze volledigheid garandeert en hiermee de accountant de mogelijkheid geeft om de juistheid van alle dossiers vast te stellen.

 

Wij informeren en adviseren u graag over de diverse huurcontracten.